Đồng hồ thông minh cho trẻ em nghe gọi, định vị chính xác 98%.